Adam af Bremen, d. efter 1075, tysk teolog og historiker, som ca. 1070 skrev værket De hamburgske ærkebispers historie på latin; værkets fjerde og sidste del er en beskrivelse af "de nordiske øer". Heri omtaler han bl.a. de danske kirkebygninger og i detaljeret form den hedenske helligdom i Uppsala. Adam nævner de guder, som dyrkes der, herunder gudestøtter af Thor, Odin og Frej, og han beskriver de blót, der udføres der, bl.a. en kult, hvor ni mænd ofres ved at blive hængt op i en lund tæt ved helligdommen. Adam, som skriver ud fra en kristen vinkel, havde ikke selv besøgt Uppsala; han bygger en del af sin viden på samtaler med bl.a. den danske konge, Svend Estridsen. Nutidens historikere tillægger hans oplysninger stor værdi. Hans værk er senest udkommet på dansk 1970.