Alfader, betegnelse for Odin, der markerer, at han opfattes som den ældste og øverste gud og som far til guder og mennesker. Tilnavnet bruges bl.a. i eddadigtet Grímnismál og i Snorres Edda. Snorres beskrivelse, hvor Odin også kaldes "Herre over alle ting" og skaberen af "Himlen, Jorden og alle deres ting", kan være påvirket af den monoteistiske kristne gudsopfattelse og af det latinske tilnavn til Gud, omnipater, dvs. Alfader. Men monoteisme er der langt fra tale om; Snorre skriver også, at de øvrige guder "tjener ham som børn deres far". Snarest er Odin gudernes stamfar (patriark) på tilsvarende måde, som han opfattes som kongers og høvdinges stamfar.