Altinget, AlÞingi, fra ca. 930 Islands samlende lovting, beliggende på þingvellir (Tingsletterne) i landets vestlige del. Tinget blev ledet af lovsigemanden, som sammen med 36 goder (et antal, som senere blev udvidet) lovgav for landet. Det var således Altinget, der i år 1000 ved lov indførte kristendommen i Island. Altinget var en fælles institution for hele landet, mens en række spredt beliggende ting havde beføjelser af lokal karakter. Se også ting.