Anders Sørensen Vedel, 1542-1616, dansk præst, historiker og bogudgiver. Som led i dansk renæssancehumanisme udgav han 1575 den første oversættelse til dansk af Saxos Danmarkshistorie og 1591 den første danske folkeviseudgivelse, Et Hundrede danske Viser.