Axel Olrik, 1864-1917, dansk folkemindeforsker. Foruden at være medudgiver af storværket Danmarks gamle Folkeviser skrev han disputats om Saxos brug af historiske kilder, 1892, og et værk om nordisk eskatologi, Om Ragnarok-forestillingernes udspring, 1902-14. Et påbegyndt større værk færdiggjorde hans yngre kollega Hans Ellekilde under titlen Nordens Gudeverden i to bind, 1926-51. Langtrækkende betydning har Olriks teorier om folkelige fortælleformer i eventyr, myter og sagn haft. Hans såkaldte "episke love" om strukturen i de mundtligt fortalte tekster rummer bl.a. gentagelses-, tretals- og modsætningsmønster og indlednings- og slutningsprincipper. Selv udfoldede han sig som folkelig fortæller i Danske Heltesagn, 1900, der siden er udkommet i talrige oplag med tegninger af Lorenz Frølich.