Bilskirner, Thors vældige hus i Trudvang; Snorre og eddadigtet Grímnismál skildrer det som det største hus, man kender, med 540 rum.