Brage, Bragi, gud for digtekunst og veltalenhed, søn af Odin og gift med Idun. Han omtales ganske kortfattet i Snorres Edda. Nogle forskere har tolket denne gud som en ophøjelse (apoteose) af Nordens først kendte skjald, Brage den Gamle Boddason, fra 800-tallet. Den mærkeligt myteløse Brage kan dog sagtens være en udspaltning af Odins digterevne. En del af Snorres mytestof er lagt i munden på Brage, og han optræder også i eddadigtet Lokasenna.