Bravalla, Bråvalla, Brávellir, slette i Östergötland i Sverige, hvor der ifølge Saxo og flere islandske sagaer udkæmpedes et vældigt slag mellem den danske kong Harald Hildetand og den østgøtiske kong Ring. Dette sagnhistoriske slag er blevet et fast udtryk på dansk: "et bråvallaslag" i betydningen vældigt slag eller hidsig debat, jævnfør andre glidninger af oprindeligt mytiske eller sagnhistoriske fænomener, fx ragnarok, fimbulvinter og bragesnak.