Breidablik, Bredeblik, guden Balders bolig; ifølge Snorres Edda beliggende i himlen. Som belæg for stedets renhed og hellighed citerer Snorre en strofe fra eddadigtet Grímnismál: "Bredglans det hedder, hvor Balder har bygget Salene sine".