Byggvir, Frejs træl. Han optræder kun i eddadigtet Lokasenna, hvor han deltager i asernes ordstrid med Loke. Han får så meget at drikke under gildet, at han storskrydende siger, at han vil kvase Lokes knogler som i en kværn. Loke driller ham med hans lidenhed. Hans navn hentyder muligvis til korn (byg) og dermed til frugtbarhed. Frejs trælkvinde, Beyla, der er Byggvirs kone, nævnes også i digtet. Hun er måske oprindelig knyttet til kvægavl, idet Loke giver hende denne svada i digtet: "Svinsk er du, malkemær".