Christiern Pedersen, ca. 1480-1554, dansk lærd, der studerede i Paris 1508-15 og siden blev kannik i Lund. Han huskes for flere skelsættende bogudgivelser, men først og fremmest for at være den, der reddede Saxos værk fra glemsel: Han lod som den første værket trykke og udgive i Paris 1514. Alle middelalderlige manuskripter hertil er siden forsvundet, og til dato er kun et fragment på fire blade dukket op. Det var således Christiern Pedersen, der med sin udgivelse gjorde Saxos tekst kendt i Europa. Han arbejdede også med at oversætte Saxo fra latin til dansk, men dette utrykte arbejde kendes ikke mere.