Codex Regius, (lat. 'Den kongelige bog'), håndskrift fra 1200-tallet med 29 eddadigte, både gude- og heltedigte. Det rummer således langt størsteparten af de kendte eddadigte og er dermed den væsentligste kilde til eddadigtningen, som er bevaret til nutiden. Codex Regius kom 1643 i den islandske biskop Brynjólfur Sveinssons besiddelse på Skálholt, og han skænkede det 1662 til den danske konge Frederik 3. Frem til 1971 fandtes håndskriftet på Det Kongelige Bibliotek i København, men blev da sammen med andre håndskrifter, bl.a. Flatøbogen, givet tilbage til Island. I dag findes det på Islands Universitet i Reykjavík.