Fensale, Fensalir, Friggs bolig i Asgård. Nogle forskere har ment, at ordet skulle betyde "Sumpsale" og pege på Frigg som kildegudinde. Se også sal.