Gjallarbro, ifølge Snorres Edda den bro, der som en del af Helvejen førte over åen Gjall til dødsriget. Den var brolagt med guld og bevogtedes af den unge kvinde Modgunn, som i fortællingen om Balders ligfærd har en samtale med Balders bror Hermod; hans ridt til Hel er forgæves, for Balder må forblive i de dødes rige. Broen findes også omtalt i det norske digt Draumkvædet, hvis hovedperson Olav under en omfattende rejse i det hinsides passerer den rædsomme bro. Digtet er muligvis fra 1200-tallet og måske endda endnu senere.