Gjallarhorn, ('Hornet med den gjaldende lyd'), lur, som tilhører Heimdal, og som ifølge Snorres Edda kan høres i hele verden. Ved Ragnarok bruger Heimdal hornet til at kalde aserne til kamp. Det er også beskrevet som et drikkehorn: i eddadigtet Grímnismál fortælles det, at Heimdal drikker god mjød af et horn; og i Snorres Edda knyttes det som drikkehorn sammen med Mimer, der med det drikker af visdommens kilde, Mimers Brønd, hvor aserne skal mødes ved Ragnarok for at planlægge den endelige kamp.