Gjuke, sagnkonge, gift med Grimhild og far til datteren Gudrun og sønnerne Gunnar, Høgne og Guttorm, som optræder i flere eddadigte og er knyttet til de store fortællingskomplekser omkring vølsungerne og nibelungerne. Gjukes sønner kaldes dels gjukunger, dels nibelunger (efter drabet på Sigurd Fafnersbane, da de blev ejere af nibelungeskatten).