Glavendrup-stenen, runesten på Nordfyn med Danmarks længste runeindskrift, rejst på stedet i 900-tallets første halvdel og anbragt i en 60 m lang skibssætning. Den hedenske indskrift med 210 runer fortæller, at den er rejst over Alle, gode og thegn, dvs. høvding, af hans hustru Ragnhild og sønner; at den er viet til Thor; og at den, der skader den eller fjerner den, skal være forbandet.