Glitner, ('Den lysende'), ifølge eddadigtet Grímnismál guden Forsetes bolig i Asgård; salen har vægge af guld, og taget er af sølv.