Guldtop, ifølge Snorres Edda Heimdals hest, som han bruger ved Balders ligfærd. Hesten nævnes også i eddadigtet Grímnismál, men uden tilknytning til Heimdal.