Gungner, Gungnir, ('Det rystende'), Odins spyd, en af hans vigtigste attributter. Gungner symboliserer Odins herskerstatus og hans position som krigsgud. Ifølge Snorres Edda blev det smedet af de to dværge Brok og Sindre, og det kunne trænge gennem alt. Spydet bruges ifølge eddadigtet Vølvens Spådom som indledningssignal til krigen mellem aser og vaner. Odin kunne vie sine modstandere til døden ved som indledning til kamp at kaste Gungner hen over dem; men han kunne også dræbe sine "egne" krigere og derved sørge for, at skaren af einherjer i Valhal blev udvidet. I dødsøjeblikket kunne krigere vie sig til Odin ved at ridse sig med et spyd. Spydspidsen var forsynet med runeindskrift. I eddadigtet Hávamál bruger Odin under sit selvoffer i træet Yggdrasil spydet til at lemlæste sig selv. Bevæbnet med spydet rider han ved Ragnarok ud for at møde fjenderne.