Hærfader, tilnavn til Odin som den, der styrer krigens gang.