Hallinskide, tilnavn til Heimdal; blandt mange forslag til tolkning af navnet er "den skrå stav", som så kunne henvise til en solstråle - og dermed til Heimdal som solgud - eller til en verdensakse. En anden tolkning kæder navnet sammen med "vædder", idet det findes i en liste over væddernavne.