Hangadrott og Hangatyr, to tilnavne til Odin. De betyder "Hænge-Konge" og "Hænge-Gud" og refererer til, at man har ofret mennesker til Odin ved hængning, og måske også til Odins selvoffer, omtalt i eddadigtet Hávamál.