Hrimner, ('Den rimdækkede'), jætte, der nævnes flere gange i poetiske kilder, men uden at han træder frem som selvstændig skikkelse.