Johannes Ewald, 1743-1781, dansk forfatter, den betydeligste i perioden lige før det romantiske gennembrud. Hans optagethed af det nordiske stof viser sig i to store tragedier, Rolf Krage, 1770, og Balders Død, 1773. Begge bygger på Saxo som kilde, men forholder sig frit til stoffet. De to dramaer tematiserer først og fremmest konflikten mellem pligt og lidenskab og gør det med inspiration fra Shakespeare og det antikke drama. I Rolf Krage er Hother hovedperson, og hans konflikt er: Skal han udføre blodhævn eller ej på kong Rolf?