Jord, Jorð, Jordens gudinde. Hun er datter af Nat. Med Odin fik hun sønnen Thor. Hun kaldes også Fjørgyn. Hun er ikke meget omtalt, men antagelig har en jordguddom tidligere spillet en større rolle. Den romerske historieskriver Tacitus nævner allerede omkring 100 e.Kr., at germanerne dyrkede en Jordgudinde. Jord opfattes dels som asynje, dels som jættekvinde.