Jotunheim, jætternes verden, der tænkes placeret øst for Midgård, adskilt herfra af vanskeligt passable floder, Elivagar. Måske er lokaliteten oprindelig identisk med Udgård, der ofte betegnes som jætternes hjemsted. Det norrøne ord Jǫtunheimr er sammensat af jǫtunn "jætte" og heimr "hjem, bolig, verden". Jotunheimen er navnet på et norsk højfjeldsområde, der næsten er på størrelse med Danmark.