Kivikgraven, Nordens største stenrøse. Den ligger ved østkysten af Skåne og er opført ca. 1300 f.Kr., dvs. i ældre bronzealder. Røsen rummer en stenkiste med helleristninger på indersiden. Ristningerne viser billeder dels af skib, vogn, solhjul og økse, dels af et optrin, der tolkes som et begravelsesritual med processioner, lurblæsning og muligvis et menneskeoffer.