Lærad, træ, der nævnes i eddadigtet Grímnismál. Det står på Valhals tag, og af dets grene spiser geden Heidrun og hjorten Eiktyrner. Navnets betydning er usikker, men træet er sandsynligvis identisk med Yggdrasil.