Lorenz Frølich, 1820-1908, dansk billedkunstner, en af de betydeligste illustratorer af nordisk mytologi og dansk sagnhistorie. Sammen med J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard dekorerede han til den skandinavistiske Studenterfest "Den Nordiske Højtid" i København 1845. Disse dekorationer findes i dag som "Mindeblade" i form af litografier. Stilen i gudefigurerne er dansk-folkelig, så guderne ligner gæve danske bønder og fiskere, svarende til den romantiske forestilling om almuens ægthed. Frølich har endvidere illustreret det første bind af A. Fabricius´ Danmarkshistorie, 1854, med 30 tegninger fra oldtiden, og han har skabt de 30 raderinger Nordens Guder, 1874-83. Se ill. til Freja og Hakon Jarl.