Magni, Magne, ('Den stærke'), Thors søn med jættekvinden Jarnsaxa. I myten om jætten Hrungner holder denne Thor fast med sin fod, efter at han selv er faldet. Magni, der er tre dage gammel, er den eneste, der kan flytte Hrungners fod. For denne kraftgerning får Magni jættens hest Guldfakse. I eddadigtet VafÞrúðnismál nævnes Magni sammen med Modi som de to sønner af Thor, der efter Ragnarok skal arve hammeren Mjølner. Begge sønner er således personifikationer af styrken, megin, hos deres far.