Niels Skovgaard, 1858-1938, dansk billedkunstner, søn af P.C. Skovgaard og bror til Joakim Skovgaard. Han udførte bl.a. pennetegninger til værket Danske Sagn og Eventyr, red. af Axel Olrik, 1913-29. De vigtigste blandt hans arbejder i denne sammenhæng er keramikrelieffet af folkevisens Aage og Else, 1887, og monumentet Magnusstenen, 1898 (for Magnus den Godes kamp mod venderne), i den nationalt-grundtvigianske mindepark Skibelund Krat ved Kongeåen.