Nordens Mytologi, titel på to bøger af N.F.S. Grundtvig, 1808 og 1832.