Oseberg-skibet, en skibsgrav, der kan dateres til 834, udgravet i en høj i Oseberg i Sydnorge. Selvom der allerede i gammel tid har været indbrud i højen, er det et af de rigeste fund fra vikingetiden. To kvinder, måske en dronning og hendes trælkvinde, var anbragt i et gravkammer i det mere end 20 m lange skib. Begravelsen er blevet udstyret med så mange brugsgenstande, at det nærmest er et inventar til en bolig. Af særlig interesse i denne sammenhæng er flere end ti hesteskeletter og fem træstolper med smukt udført dyreornamentik. Det kunne tyde på en rituel ofring. Skibet er, ligesom Gokstad-skibet, udstillet i Vikingskiphuset på Bygdøy i Oslo.