Paul-Henri Mallet, 1730-1807, schweizisk historiker, der som professor i København skrev en Danmarkshistorie på fransk, Histoire de Dannemarc, 1755. Værket rummer væsentlige afsnit om nordisk mytologi og var i flere generationer af betydning, fordi det er den første omfattende behandling af oldtidens Norden, skrevet for europæiske læsere uden for Norden.