Ragnhild, Regnild, norsk kongedatter, gift med Hadding. Saxo fortæller den samme historie om hende, som kendes fra myten om Skade og Njord: Hun vælger sin mand ved at se på benene.