Ran, havdybets gudinde, gift med havguden Ægir. Hendes døtre er havets bølger og er hver benævnt efter bølgernes natur og egenskaber. Som hendes navn antyder (rán betyder røveri), er hun knyttet sammen med døden. Hun fanger druknede søfolk i sit net og fører dem til sit rige på havets bund. Nettet udlåner hun til Loke, da han skal fange dværgen Andvare.