Sige, ifølge Vølsungesagaen Odins søn, der engang på en jagt dræbte en træl og søgte at skjule det. Men det blev opdaget, og han blev erklæret for fredløs. Senere drager han på vikingetogt og erobrer land, men dræbes.