Sophus Bugge, 1833-1907, norsk oldtidsforsker, som så mytologien ud fra en kildekritisk vinkel i sit værk Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse, 1880ff. Han mente, at det meget sene tidspunkt for nedskriften af hovedkilderne gør det vanskeligt at arbejde med teksterne som primære kilder. De er forvanskede, først og fremmest af den kristne (men også af den antikke) påvirkning; fx har Kristusfiguren smittet af på beskrivelsen af Balder og Luciferfiguren på Loke. Nutidig forskning er skeptisk over for radikaliteten i Bugges tese. Han udgav også en meget berømmet tekstudgave af Den ældre Edda, 1867.