Vanadis, tilnavn til Freja, "Vanernes dis", kenning, der kun bruges i Snorres Edda.