Vanaheim, ('Vanernes verden'), det sted, hvor vanerne holder til, kun omtalt i Snorres Edda.