Vingolf, meget smuk bolig i Asgård for asynjerne. Den nævnes i Snorres Edda, hvor det tilføjes, at Odin også lader de faldne kæmper, einherjerne, bo der.