Wotan, tysk (longobardisk) betegnelse for Odin. Ordet er af samme rod som Odin og har paralleller i det angelsaksiske Woden og det frankiske Wodan. Den romerske historieskriver Tacitus nævner allerede omkring 100 e.Kr. guden, men under den romerske "oversættelse"Merkur. Richard Wagner bruger navnet Wotan i sit store musikdrama Nibelungens Ring.