Alfer, álfar, guddommelige væsener, der i eddadigte ofte nævnes sammen med aserne. De har tilsyneladende også forbindelser til vanerne, knyttet sammen med frugtbarhed og død, hvad der fx fremgår af, at vanen Frej boede i Alfheim, "Alfernes hjem". I Snorres Edda skelnes mellem den smukke ljósalfr (lysalf) og den dystre svartalfr (sortalf), dvs. mellem luft- og jordånd, og sortalferne knyttes sammen med dværgene. Alfeblót har været holdt som privat hjemmekult, især i forbindelse med julen. I nordisk folketro forbindes de - med navne som elv, ellefolk, elverpiger - med høje, vand og luft; i senere skønlitteratur er de blevet beskrevet som luftvæsener med vinger.