Arabiske rejsebeskrivelser og kilder, I perioden ca. 750-1000 medførte den kulturelle og geografisk vidtrækkende ekspansion i forbindelse med islams opståen bl.a., at arabiske handelsrejsende nåede helt til de områder, hvor nordisk religion var gældende. Flere af disse islamiske rejsende efterlod sig skriftlige beretninger om, hvad de havde set og hørt på deres rejser. Det gælder i særlig grad rejsende til svenske kolonisatorer i Rusland (se Ahmad Ibn Fadlan og Ibn Rustah) og til Hedeby ved Slien. Disse arabiske rejsebeskrivelser rummer fyldige oplysninger om den hedenske kult. Et vigtigt træk er, at disse kilder er uden den missionsiver og afsky for den nordiske gudsdyrkelse, som gør sig gældende i de beretninger, som er nedskrevet af kristne.