Bragesnak, udtryk oprindelig hentet fra titlen på Grundtvigs bog Brage-Snak fra 1844. Det bruges spottende om højtideligt vrøvl og mytologisk ordgyderi i grundtvigianske (højskole)kredse. Bragesnak er bl.a. påvirket af de mytologiske metaforer (kenninger) fra især skjaldedigte, som Snorre giver så mange eksempler på i sin Eddas andet hovedafsnit, Bragaræður, "Brages Samtaler" eller Skjaldskabslæren. Grundtvigs bog med den fulde titel Brage-Snak om græske og nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer blev skrevet på baggrund af en række folkelige foredrag.