Ed, højtidelig bekræftelse af et givet løfte eller et udsagns rigtighed. Edsaflæggelse under rituelle former med anråbelse af en guddom som vidne, fx i forbindelse med indstiftelse af fostbroderskab eller krigshandling og fredsslutning, har været udbredt. Som edsgenstande brugtes bl.a. våben og ringe. I Sagaen om Viga-Glum omtales en ed med en helligdomsring, farvet rød af offerdyrs blod. Brud på en ed, fx at bryde freden, medfører fordrivelse, fredløshed, "som en ulv at blive udstødt" fra al tænkeligt fællesskab, som der står et sted i Gretters Saga.