Ergi, ('blødagtighed'), ('umandighed'), norrønt udtryk, der bruges som et kraftigt skældsord for unatur, fx mangel på maskulinitet og kvinders liderlighed. I eddadigtet Lokasenna boltrer Loke sig med at karakterisere en række asers og asynjers ergi; men værst er han vel selv som biseksuel forvandlingskugle, fx i myten om hans moderskab til Odins hest Sleipner. Afsky møder også de mænd, som forsøger sig med sejd, der opfattes som et særligt kvindeligt domæne, skønt ophavsmanden til sejden er Odin. Se også nid.