Fabel, kort, moraliserende fortælling, hvor dyr og planter optræder som handlende personer. Som en af de klassiske meget udbredte genrer kunne man have forventet, at fabeltræk var indbygget i det nordiske mytestof. Meget er det dog ikke, og de moraliserende eller forklarende slutninger i myterne kan lige såvel være påvirket af sagn. Men de nordiske myter og sagn myldrer med fabeldyr og sagnfolk.