Gandridt, gandreið, ('ridt på kæp'), En gand er en stav eller kæp, som troldkyndige kvinder kunne sende ind i mennesker og derved forvolde sygdom. Ved gandridt er kæppen et redskab til at kunne bevæge sig i tid og rum i forvandlet skikkelse, måske som ulv. Derved minder disse troldkvinders evner dels om shamanens åndeflugt, dels om den senere folketros forestilling om heksens flugt til Bloksbjerg på Sankt Hans-bålene. Se også sejd og hamskifte.